Nabi akram ki qabar per ja kar salam parna kaisa hai.

Please login in order to report media.