Hafiz Nadeem Shah Online Astrologer

Please login in order to report media.

  • Uploaded 2 years ago in the category Education

    Mera Ilim 100% Asar karta hai jis ka ji chahe aazmaen, Online Istikhara In Pakistan.
    ALLAH Ko Sajda Mumahhad Ko Salam, Har kaam kalam-e-ilahi se pareshani kese bhi kyu na ho maslan man pasand shadi, Man Pasand Shadi Karwane Wala Wahid Idara.

  • Online AstrologerHafiz Nadeem ShahAstro