Khursheed shah (PPP) Halat abhi b Hakoomat k hath main hain agar nawaz shareef Qanoon ke hukmrani say jang na kare

Please login in order to report media.